postheadericon פתרונות ניהול

אקרו ונצ'ורס דוגלת בניהול תקין ואמין של מיזמים עסקיים לכל אורח חיי הפירמה משלב ההקמה ועד שלב האקזיט
ובשביל שכל זה יצליח אז היזם צריך שיטת ניהול טובה ויעילה שתכלול בתוכה את כל האלמנטים הניהולים מבחינת
תבנית הכוללת עלות כספית ושעות עבודה וגם את הפעילות של הפירמה בתוך החברה ומחוץ לחברה.מכשיר קבלת
ההחלטות בארגון אמור לספק למנהלים בארגון את הידע הניהולי באופן בקריא ביותר והמובן ביותר שהחברה מסוגלת
לספק ובאילוצים הכספים של החברה אם מדובר ברכישת מערכות ניהול ממוחשבות או ברכישת מערכת לקבלת החלטות
או מערכת לניהול לקוחות או מערכת לניהול מלאי אם מדובר במוצרים שהחברה מעוניינת ליצר או למכור.
השיטה שמנהלי הפירמה יקבעו צריכה להביא תועלת מקסימלית לחברה הן בהכנסה והן בהוצאות התפעוליות
של החברה ושהתוצאה שלהן תהיה רווח מקסימלי לפירמה ולבעלי המניות של הפירמה.

אקרו ונצ'ורס מציעה ליזמים עוד בשלב המחקר להשתמש בכלי הזה ולבחון את שיטת הניהול המתאימה ליזם ככלי
חשוב לקבלת החלטות בעתיד בעת יציאה אל השוק ולתת מענה לבעיות ניהוליות שיצוצו עם התקדמות הצמיחה של הפירמה.
היזם צריך לפנות לחברות העוסקות בתכניות ניהול ובתורת קבלת ההחלטות בהתאם לענף שבו הפיתוח או השירות שלו
ניתן או מתקיים ולקבל מידע לגבי התכנות שהוא אמור לרכוש ומה העלויות של הניהול שאותם הפירמה תצטרך לממן
בעתיד כי התעלמות מהכלי הזה יכול לגרום להפסדים גדולים ולהוצאות מיותרות בעתיד.

אקרו ונצ'ורס מציעה פתרונות משלימים למערך הניהול של פרויקטים בתחום הייצור והפיתוח,אנו מציעים פתרונות
בהשמת בכירים לתפקידי ניהול בדירקטוריון ובגיוס מנהלים בכירים לתעשייה וגם לחברות הייטק,פתרונות במיתוג
וביחסי ציבור למוצרים בעיתונות הכתובה והאלקטרונית ברחבי העולם.אנו מציעים פתרונות לניהול בטכנולוגיית
מידע IT עבור לקוחות העוסקים בייצור וגם במו"פ ואנו מייצרים במערכות מחשוב חכמות ובתכנות MES מהמתקדמות
בעולם לניהול ייצור ממוחשב.אנו מתמחים במידור הידע של היצרן IP ובמניעת העתקות על ידי המתחרים.