postheadericon פתרונות פיננסים

אקרו ונצ'ורס מאמינה בצמיחה כלכלית לאורך זמן ואותה צמיחה מתבטאת במספר פרמטרים ניהוליים וחלק מאותה
אסטרטגיה כוללת את היחס שבין ההון העצמי כנגד ההון הזר של הפירמה. לחברות הזנק וליזמים בשלב הסיד או יזמים
בשלב הפרו סיד קיימת בעיה קשה של תזרים ואם הם אינם מביאים הון עצמי התחלתי או הון חיצוני בעזרת פריווט אקוויטי
והם זקוקים להון חיצוני שבדרך כלל מתבטא בהשקעה ישירה לחשבון הבנק של הפירמה.

לקיחת הלוואה היא דבר מאוד מסוכן ומומלץ להתייעץ ביועץ להלוואות בבנק או בחברה קבלנית חיצונית שמוסמכת
לייעץ בנושא של הלוואות לחברות ולתאגידים,יש פתרונות אשראי שניתנים על ידי בנקים בישראל ושהבנקים חברים
באיגוד הבנקים במדינת ישראל ומפוקחים על ידי בנק ישראל ומשרד האוצר,יש גם פתרונות של מימון חוץ בנקאים
מסוג פקטורינג שאילו הם חברות חוקיות שהם בעלי רישיון לתת הלוואות לחברות ולתאגידים גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך.

אקרו ונצ'ורס אומנם לא עוסקת בהלוואות ולא ממליצה על לקחת הלוואות כאילה או אחרות אבל אם במשך חיי הפירמה
התקבלה החלטה ניהולית בחברה לקחת הון זר למימון פרויקטים של החברה אז מומלץ להיעזר באנשי מקצוע מהתחום
כי בסופו של דבר הלוואה היא דבר מסוכן והיא יכולה למוטט את כל החברה ולגרום לעגמת נפש רבה.

לא תמיד השימוש בהון זר מחייב לקיחת הלוואה מהבנק,ניתן לפנות לפתרונות אחרים כמו קרנות הון סיכון
שיזרימו הון פרטי לחברה. השימוש בפריווט אקוויטי מקטין את הסיכון העסקי אך מצריך ויתורים כואבים אחרים
כמו ויתור על מניות בחברה או על תמלוגים בחברה וצריך לבדוק אם אכן גם פתרון כזה אפקטיבי.