postheadericon פיתוח עסקי

אקרו ונצ'ורס מאמינה בצמיחה של הפירמה שמתבטאת בפיתוח העסקי של המוצר או השירות שאותו אנו מעוניינים
לפתח ולשווק. פיתוח עסקי הוא חלק מהתורה שנקראת תכנון אסטרטגי או תכנון עסקי שהוא למעשה לקיחת כל הפרמטרים
של התכנית העסקית של המיזם שאנו מעוניינים להקים ולהמיר את התכנית לעבודה זמן ולהשקעה. זאת למעשה התכנון
אסטרטגי של המיזם שכולל בתוכו תחנות זמן ובדרך כלל עד חמש שנים ובתוך התכנית האסטרטגית היזם צריך לכלול גם
את ההזדמנות העסקית מבחינת שוק ומוצר וחלק שיתאר את הפעילות של החברה במצב של אי וודאות כנגד כל הסיכונים
שקיימים כיום בשוק וכנגד סיכונים עתידיים בשוק,יש לפתח בתכנית את כל נושא השוק ואת כל הנושא של האם החברה
ערוכה לשינויים בשוק או שינויים של מתחרים בשוק ומי קהל היעד של המוצר או השירות והאם כוח האדם שקיים בחברה
באותו שלב לאורח חיי הפירמה באמת תואם את השירות שצריך לתת ללקוחות והאם יש לבצע שינו במצבת כוח האדם.
את כל הפרמטרים העתידיים והקיימים משלבים בתכנית העסקית מבחינה אסטרטגית ארוכת טווח.
 

אקרו ונצ'ורס דוגלת בתכנון טוב של המיזם ובכך יש סיכוי טוב שהמיזם יצליח בעתיד. היזם יכול להעסיק חברה לפיתוח
עסקי או לתכנון אסטרטגי חיצונית שתכלול אנשי מקצוע מהתחומים הפיננסים והכלכליים וגם בתחום הפיתוח והשיווק או
לחלופין לשכור את שירותיו של אסטרטג או כלכלן שיבדוק את הסיכונים והסיכויים של המיזם להצליח.

תכנית המיזם המשותף אנחנו מחפשים פרויקטים בייצור שמעוניינים להשתלב בתכנית המיזם המשותף (Join Venture)
שכולל פיתוח וייצור מוצרים לשוק העולמי ושיתוף עם פלטפורמת הפצה גלובלית (Global Distributors) עולמית.
אנו מעוניינים להשתלב כשותפים במיזמים שכאילה בתור יזמים בפועל (Co. Founder)

התכנית מיועדת למפעלים שפועלים בפלטפורמת קבלנות משנה (OEM) ולמיזמים חדשים וחדשניים בלבד.
אשמח לקבל הצעות מעניינות ממפעלים,חברות הייטק,חברות סטארט אפ מהבעלים בלבד ולא דרך מתווכים.