postheadericon ניהול הייצור

ניהול היצור בתהליך NPI
אנו מציעים פתרונות של פיתוח בתהליך המעבר בין פיתוח ליצור NPI

התהליך מתבצע כאשר עובר מידע מבוקר בין צוותי הפיתוח לצוותי היצור
מתבצעות בדיקות התאמת תכנון המוצר  בייצור לפני המעבר לייצור סדרתי
מתבצעות פעילויות הנדסיות בניהול הייצור לשיפור תהליכים והורדת עלויות המוצר
ניהול הצוות מתבצע על ידי צוותי הנדסה מיומנים ומנוסים בכל שלבי הפיתוח
התהליך מסתיים כאשר לבסוף מיוצר אב טיפוס במעבדת הפיתוח של החברה

ניהול ותמיכה בתהליכי המעבר ליצור סדרתי  NPI
תהליך היצור מלווה בתמיכה בתהליך הייצור אצל קבלני המשנה השונים שמיצרים את חלקי הזיווד
הצוותים בעלי התמקצעות בנושאי האלקטרוניקה הפלסטיקה ומכניקה בכל דרגות היצור
הידע נרכש בטכנולוגיות יצור חדשות ותהליכי הרכבת מוצר ואישור מוצר סופי מוגמר (PCB/SMT/SMD/RTV)
מתבצע איתור פתרונות טכניים לבעיות המתגלות  לאורך כל תהליך היצור
מתבצעת תמיכה לאורך כל חיי הפיתוח בכל תהליכים הנדסיים של המחלקה
מתבצע תהליך הובלת מוצרים משלב התכנון מול מחלקת הפיתוח ועד סוף חיי המוצר

ניהול מחזור חיי מוצר PLM
ניהול הידע ההנדסי במחזור החיים של המוצר
החל משלב הרעיון בהסתכלות על מחזור החיים של המוצר
הכולל את שלבי התכנון והתוכן של המוצר במחזור שלבי הפיתוח עד השקת המוצר
התהליך כולל תכן של פרטי מהלך היצור עד תהליך השיווק והמכירות של המוצר
התהליך מציג את כל המידע הדרוש מחלקי הזיווד עד רמת הפריט
כמו כן מכללים את הנושא הכספי והכלכלי הנדרש לביצוע היצור
כולל עלויות כלכליות של מחירים ותמחור המוצר וגם התייחסות ליצוא

ניהול היצור בעזרת תוכנה לניהול היצור
תוכנת ניהול היצור היא בסיס הנתונים של המוצר והיא מתאמת את תהליך היצור
אנו מגדירים בה את הנתונים של המוצר גם בתחום ההנדסי וגם בתחום הניהולי או הכלכלי
במידה ונעשים שינויים כל שהם במוצר אז המערכת מודיעה על כך לצוותים ההנדסיים
התכנה מעדכנת על גרסאות,מסמכים,עלויות,פרויקטים,זיווד,רכיבים ותכנון זמנים

היתרונות בניהול מוצר אפקטיבי
היצרן חוסך בזמן יקר וחוסך בעלויות יצור גדולות שבעתיד יכולות לגרום לו להפסדים כבדים
חסכון בזמן יקר של חיפוש מידע ויצירת מידע חדש בתהליך הפיתוח היצור והיציאה לשוק
התכנה מאפשרת ליצר שינויים בגרסאות היצור בזמן קצר לפי דרישת הלקוח
עם המידע שיש ליצרן על המוצר הוא חוסך בעלויות ובכך עושה פחות טעויות בעתיד
תהליך קבלת ההחלטות עם המערכת קצר יותר ואיכותי יותר וזה מיעל את כל תהליך בכל שלבי היצור